82. rocznica powstania Armii Krajowej

14 lutego 1942 roku, 82 lata temu, przemianowano Związek Walki Zbrojnej na Armię Krajową.

Dokładnie 82 lata temu, tj. 14 lutego 1942 roku, Prezes Rady Ministrów oraz Naczelny Wódz, gen. Władysław Sikorski, wydał rozkaz zmieniający nazwę oraz tytuł komendanta organizacji tajnej w kraju.

Rozkaz głosił: „Znoszę dla użytku zewnętrznego nazwę ZWZ. Wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w Kraju stanowią «Armię Krajową», podległą Panu Generałowi jako jej dowódcy”.

Ten symboliczny akt podnosił rangę krajowych Sił Zbrojnych ze Związku na Armię. Nowa nazwa była bardziej dynamiczna i propagandowa, podkreślając, że Polska nadal jest w stanie konfliktu. Armia Krajowa skupiała wszystkich żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, stanowiąc centralną siłę zbrojną na terenie kraju.

Gen. Stefan Rowecki ps. „Grot” stanął na czele Armii Krajowej, podkreślając istotę tej armii jako siły jednoczącej naród.

Data 14 lutego ma szczególne znaczenie dla Wojsk Obrony Terytorialnej z uwagi na ich zobowiązanie do kultywowania tradycji. Symbolika WOT nawiązuje do tradycji Armii Krajowej, a „Kotwica” jest jej charakterystycznym symbolem, symbolizującym walkę o niepodległość.

Anna Smoleńska „Hania”, prawdopodobna autorka „Kotwicy”, działała w konspiracji i była jedną z kolporterów „Biuletynu Informacyjnego” AK. Jej symbol stał się nieodłącznym elementem Armii Krajowej, podnosząc morale i ostrzegając okupanta.

Decyzją ministra obrony narodowej z dnia 10 maja 2019 r. wprowadzono oznaki rozpoznawcze dla Wojsk Obrony Terytorialnej, zawierające Znak Polski Walczącej, co symbolizuje kontynuację tradycji Armii Krajowej i jej walki o wolność i niepodległość.

 

#Litwa #Grodno #Wilno #Polska, #Bydgoszcz #straznicepamieci

Scroll to top
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklam i analiz. View more
Akceptuję