Żółkiew miasto Hetmana Żółkiewskiego

Żółkiew została założona w 1597 roku niedaleko wsi Winniki. Pod koniec XVI wieku Winniki stały się własnością hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Hetman rozpoczął budowę miasta w 1597 roku, a prawa miejskie Żółkiew otrzymała w 1603 roku dzięki przywilejowi króla Zygmunta III Wazy. Miasto zostało zbudowane zgodnie z koncepcją miasta idealnego i było wzorowane na Zamościu. To tutaj, w Żółkwi odbyła się tu m.in. uroczystość nadania królowi Sobieskiemu przez króla Francji Ludwika XIV w 1676 r. Orderu Ducha Świętego, obchody zwycięstwa odniesionego pod Wiedniem i wręczenie w 1684 r. papieskich wyróżnień przysłanych przez Innocentego XI – poświęconego miecza i kapelusza Janowi III, a królowej Marii Kazimierze – Złotej Róży. To właśnie królowi Sobieskiemu zawdzięcza się przebudowę żółkiewskiego zamku, który stał się iście królewską rezydencją.

Po I rozbiorze Polski w latach 1772–1918 – miasto powiatowe w Królestwie Galicji i Lodomerii w składzie monarchii Habsburgów, Cesarstwa Austrii, od 1866 roku Austro-Węgier.

Podczas I wojny światowej we wrześniu 1914 roku miasto zajęła armia rosyjska. Austriacy odbili je po bitwie pod miastem w czerwcu 1915 roku. Od 1 listopada 1918 do 16 maja 1919 pod administracją ZURL, od 16 maja 1919 do 14 marca 1923 roku pod administracją tymczasową Polski, zatwierdzoną przez paryską konferencję pokojową 25 czerwca 1919 roku.

W okresie II Rzeczypospolitej Żółkiew była miastem powiatowym w województwie lwowskim. Tu znajdowała się siedziba 6 Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego.

Prawie wszyscy Polacy opuścili Żółkiew w latach 1944–1946 pod naciskiem UPA i Sowietów. 24 lipca 1944 Żółkiew została ponownie zajęta przez Armię Czerwoną. W latach powojennych miasto zasiedlono Ukraińcami z okolicznych wsi, deportowanymi z Polski oraz imigrantami z centralnej i wschodniej Ukrainy. Od 1991 roku w granicach niepodległej Ukrainy. W 1992 roku miasto odzyskało nazwę Żółkiew. W 1994 r. otrzymało status Państwowego Rezerwatu Historyczno-Architektonicznego. Znajduje się w nim 55 zabytków o znaczeniu światowym, narodowym i regionalnym. Od 1998 roku miasto Żółkiew jest kandydatem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Red.

 

Scroll to top
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklam i analiz. View more
Akceptuję