Zabytki Lwowa cz.1

Ołtarz Golgota „Ukrzyżowanie” na dziedzińcu katedry ormiańskiej we Lwowie. Na południowym dziedzińcu katedry ormiańskiej we Lwowie znajduje się wspaniały zabytek: osiemnastowieczna, polichromowana, drewniana kompozycja rzeźbiarska przedstawiająca ukrzyżowanego Chrystusa i dwie kobiece postacie: Matkę Bożą i Marię Magdalenę. Precyzyjny czas powstania tego dzieła sztuki nie jest znany; prawdopodobnie obiekt pochodzi z połowy XVIII stulecia.

Chronologia: zapewne druga połowa XVIII w. Lokalizacja: Ukraina

Drewniana Golgota we Lwowie ‒ unikalny zabytek

W specjalnie wykonanej wnęce (grocie) w elewacji budynku, do którego przylega Golgota, umieszczono szeroką, bogato profilowaną modrzewiową ramę. Kompozycja zamknięta jest po bokach drewnianymi ścianami, tzw. policzkowymi, a od góry przykrywa ją stromy dach pokryty gontem. Obiekt wykonano z drewna lipowego, sosnowego, dębowego i modrzewiowego. Zastosowano tradycyjne połączenia stolarskie, a część elementów zespolono ze sobą przy pomocy kutych gwoździ.

Golgota, fotografia archiwalna

Wyrzeźbione w lipowym drewnie polichromowane głazy i detale florystyczne stanowią tło dla dekoracji rzeźbiarskiej. Elementy snycerskie zostały przybite gwoźdźmi do reliefowo rzeźbionego tła. Pod okapem dachu, od frontu, umieszczono rząd lambrekinów z chwostami. Poniżej wyrzeźbiono spływającą draperię. Upięta środkiem opada symetrycznie na obie strony do policzkowych ścian Golgoty, gdzie przewiązana jest węzłem w kształcie uproszczonej woluty. Ścianki zamykające kompozycję pierwotnie pomalowano farbą o niebieskozielonym, malachitowym odcieniu. Monumentalną kompozycję (o wymiarach: 750 cm wys., 390 cm szer. i 127 cm głęb.) posadowiono na dwóch stopniach zbudowanych z kilku wapiennych płyt epitafijnych pochodzących z cmentarza przykatedralnego, wtórnie tu wykorzystanych.

Golgota w katedrze ormiańskiej ‒ złożone dzieje. Historia Golgoty nie została do końca zbadana i rozpoznana. Z pewnością jest równie wielowątkowa, jak technologia jej budowy. Przedstawienia kultowe związane z misterium Męki Pańskiej, wznoszone na zewnątrz świątyń, mają późnośredniowieczny rodowód i nie należą do rzadkości. Ich przykładami są choćby: kaplica Ogrojcowa przy krakowskim kościele pw. św. Barbary czy grupa rzeźbiarska „Ukrzyżowanie” przy kościele pw. św. Marka (również w Krakowie). Można domniemywać, że powstanie Golgoty przy katedrze ormiańskiej we Lwowie – przypuszczalnie w drugiej połowie XVIII w. – było przejawem procesu oddolnej latynizacji kościoła ormiańskiego w Rzeczypospolitej.

Golgota widok ogólny, stan przed konserwacją Widok TU

Lwowska Golgota nie jest obiektem jednorodnym. Najstarsza rzeźba, przedstawiająca Ukrzyżowanego, może mieć metrykę późnogotycką, późnobarokowe figury Matki Bożej i Marii Magdaleny są późniejsze i zostały zapewne wtórnie wykorzystane. Z archiwalnych fotografii można wnioskować o obecności jeszcze jednej rzeźby: postaci leżącego Chrystusa w charakterystycznym ujęciu, złożenia do grobu. Niestety, figura ta nie dotrwała do naszych czasów. Być może zatem w pewnym okresie Golgota pełniła funkcję rodzaju Grobu Pańskiego.

Oprócz naturalnego wpływu, działających destrukcyjnie, warunków atmosferycznych, Golgota ulegała znacznym zniszczeniom podczas kilkukrotnych pożarów, które najsilniej nadtrawiły dolne partie jej detali snycerskich i polichromii. Z kolei liczne uszkodzenia mechaniczne zabytku były prawdopodobnie dziełem wandali. Najdotkliwsze z nich to pozbawienie figur Matki Bożej i Marii Magdaleny głów oraz ramion i stóp. Całość dekoracji snycerskiej kilkakrotnie przemalowywano. Doraźne zabiegi ,,pielęgnacyjne”, polegające na nacieraniu olejem roślinnym (w celu uzyskania nasycenia kolorystycznego), przyspieszyły degradację wielu elementów zabytku.

 

Fragment figury Chrystusa, przed konserwacją
Golgota we Lwowie ‒ skomplikowane przywracanie świetności. W latach 2010‒2013 grupa rzeźbiarska Golgota została poddana kompleksowej rewaloryzacji przez Fundację Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich we współpracy ze społecznością ormiańską Lwowa, władzami miasta oraz Fundacją „Ochrona Historyczno-Architektonicznej Spuścizny Lwowa”. Zabiegi konserwatorskie – sfinansowane ze środków Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo kulturowe” – wykonał polsko-ukraiński zespół pod kierownictwem Andrzeja Kazberuka.

W momencie rozpoczęcia prac konserwatorskich stan zachowania Golgoty był fatalny. Konstrukcja wewnętrzna dachu i ścian policzkowych groziła zawaleniem. Gont, którym pokryto dach, przestał być szczelny i nie chronił zabytku przed bezpośrednim działaniem wody. Prace były bardzo żmudne i wymagały ogromnej precyzji i wyczucia artystycznego. Niewątpliwie ogromną trudność sprawiło zachowanie jak największej części polichromii. Poważnym wyzwaniem dla konserwatorów okazało się również ratowanie wyjątkowej warstwy zdobniczej, składającej się z naklejonych cienkich, różnobarwnych płytek szklanych. Ta unikalna technika zdobnicza, stosowana m.in. przy budowie późniejszych szopek krakowskich, została wyeksponowana i stała się podstawą końcowego wyrazu estetycznego, co pozwoliło „zachować duszę” zabytku także współcześnie otoczonego kultem.

Golgota widok ogólny, stan po konserwacji

W efekcie prac konserwatorskich Golgota zyskała nie tylko nową konstrukcję wewnętrzną, posadowienie i dach kryty jodłowym gontem, lecz także odwodnienie i stabilne oparcie.

Andrzej Kazberuk

Lwów, katedra ormiańska, dziedziniec od strony ul. Ormiańskiej

Virmens’ka St, 7/13, Lviv, Lviv Oblast, Ukraina, 79000

 

Informacje i zdjęcia pochodzą ze stron www.gov.pl, oraz ze strony: Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

#ChrońmyDziedzictwoKulturoweLwowa bo możemy stracić je bezpowrotnie.

Red.

#WalczUkraino!

 

 

Scroll to top
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklam i analiz. View more
Akceptuję