Wybierasz się ze szkolnymi dziećmi na dłużej na Litwę?

Wybierasz się ze szkolnymi dziećmi na dłużej na Litwę? Koniecznie musisz poznać model edukacji na Litwie:

Rodzaje szkół

Szkoły kształcenia formalnego są dzielone na następujące grupy:

  • ogólnokształcące;
  • zawodowe;
  • wyższe.

Szkoły ogólnokształcące są dzielone na następujące typy: szkoła początkowa, progimnazjum, szkoła podstawowa, gimnazjum.

Pradinė mokykla (szkoła podstawowa) Wiek: 7-10 lat
Pagrindinė mokykla (ogólnokształcąca szkoła średnia I stopnia) Wiek: 10-17 lat
Gimnazija (ogólnokształcąca szkoła średnia I stopnia) Wiek: 15-17 lat
Profesinė mokykla (zawodowa szkoła średnia I stopnia) Wiek: 14-16/17 lat
Jaunimo mokykla (ogólnokształcąca szkoła średnia I stopnia) Wiek: 11/12-22 lata

Etapy edukacji:

Rejestr placówek oświatowych szkół (również prowadzących nauczanie w j. polskim) dostępny pod adresem: https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/SitePages/Pagrindinis.aspx?ss=215e1c30-7fb6-4cb9-b931-46e4de7d90d8

Mapa szkół m. Wilna dostępna tu: https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools

Procedura naboru dziecka do szkoły

Zgodnie z przepisami dzieci mogą rozpocząć kształcenie obowiązkowe w wieku 7 lat (lub wcześniej, jeśli dziecko jest gotowe do nauki szkolnej i uzyskało odpowiednie zaświadczenie od specjalistów Służb Pedagogiczno-Psychologicznych), a kończą ten etap w wieku 16 lat.

Kształcenie w publicznych szkołach podstawowych i średnich I stopnia jest bezpłatne. Rodzice mogą zapisać dziecko do wybranej szkoły (w niektórych samorządach, np. m. Wilna jest uruchomiona rejestracja elektroniczna lub w okienku obsługi interesantów w budynku samorządu, na terenie in. samorządów, zapisu można dokonać też bezpośrednio w wybranej placówce oświatowej). Niektóre gimnazja przeprowadzają selekcję na podstawie ustalonych wymogów, określających przedział ocen kwalifikujących z poszczególnych przedmiotów, i z uwzględnieniem takich aspektów społecznych, jak specjalne potrzeby edukacyjne. W przypadku, gdy liczba kandydatów znacznie przekracza liczbę dostępnych miejsc, komisje eksperckie Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu RL przeprowadzają egzaminy wstępne i zatwierdzają ich wyniki.

Rodzice (opiekunowie prawni) ubiegający się o zapisanie dziecka do klasy pierwszej składają (odpowiednio w samorządzie, placówce oświatowej lub za pośrednictwem lub za pośrednictwem serwisu usług online właściwego samorządu, np. w Wilnie – www.svietimas.vilnius.lt) następujące dokumenty:

  • Wniosek
  • Zaświadczenie o ukończeniu edukacji przedszkolnej
  • Świadectwo urodzenia
  • Zaświadczenie medyczne

oraz opcjonalnie:

  • Zaświadczenie o zameldowaniu na terenie danego samorządu
  • Zaświadczenie o gotowości szkolnej (w przypadku, gdy dziecko nie ma ukończonych 7 lat)
  • Zaświadczenie o składzie rodziny

Całość obowiązków i praw dzieci i rodziców ze strony Rzecznika Praw Dziecka
do pobrania i sprawdzenia pod adresem: https://dziecizagranica.gov.pl/litwa/

 

 

Scroll to top
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklam i analiz. View more
Akceptuję