Aktywny udział wzięli również mieszkańcy Wilna których zagłosowało 4,50%  osób uprawnionych do głosowania z czego najbardziej aktywnymi wyborcami byli mieszkańcy w okręgu wyborczym Pamėnkalnio – 13,58%, a najmniej udział wzięli mieszkańcy w okręgu Darželio – 0,77%. Natomiast w obwodzie wileńskim zagłosowało niecałe 3% mieszkańców a najaktywniejszymi byli mieszkańcy okręgu Neries15,66% a najmniej aktywnymi wyborcami byli mieszkańcy w okręgug Mažieji Ligainiai – 0,69%. Podobnie w rejonie trockim w wyborach przedterminowych zagłosowało 2,35% uprawnionych do głosowania a najaktywniejszymi byli mieszkańcy Trok – 7,57%,  a najmniej aktywnymi mieszkańcy wsi Bijūnai – 0,29%.Dziś jest ostatni dzień przedterminowego głosowania i potrwa do godz. 20:00, natomiast jutro (piątek) i w sobotę (17-18 marca) rozpocznie się głosowanie domowe w którym głosować mają prawo osoby z niepełnosprawnościami, ich opiekunowie lub krewni oraz osoby starsze powyżej 70 roku życia. Już w najbliższą niedzielę (19 marca) odbędzie się głosowanie w drugiej turze wyborów mera. Lokale wyborcze na Litwie czynne będą od godz. 7:00 do 20:00.

Przypominamy, że każda osoba głosująca po przyjściu do lokalu wyborczego powinna przedstawić dokument tożsamości: paszport, dowód osobisty lub każdy inny oficjalny dokument wydane na Litwie zawierający nazwisko, imię i zdjęcie wyborcy i osobisty numer identyfikacyjny np.: prawo jazdy, zaświadczenie emerytalne, paszport dyplomatyczny itp.

Red.