Rekolekcje adwentowe w więzieniu w Lublinie

Ks. Prałat Sławomira r Laskowski, proboszcz Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie poprowadził przygotowanie to świat w Areszcie Śledczym. Jest referentem Kurii Metropolitalnej do spraw Neokatechumenatu, ma duże doświadczenie w ewangelizacji, przez 28 lat był misjonarzem w Homlu na Białorusi, gdzie stworzył od podstaw misyjną parafię. Posługiwał w więzieniu w  Homlu.
Spotkania rekolekcyjne odbywały się w grupach izolacyjnych, na które podzieleni są aresztanci  podczas trwania śledztwa. Więźniowie po wyrokach mogli gromadzić się w większych grupach. Ks.Sławomir wspominał wizytę św. Jana XII w rzymskim więzieniu, gdzie przyznał, że jego wujek też odbywał wyrok, czym przełamał lody. . „Dlaczego przyszedłem do was? Ponieważ wy nie mogliście przyszła do mnie” mówił tam Papież. Nawet najbardziej sceptyczni więźniowie byli wzrisz nie parawan „Papieża dobroci”. Zabójcy pytali: „Czy Bóg mi wybaczy”.
Każda nauka ks.Paralata była powiązana z nabożeństwem pokutnym i spowiedzią. W rekolekcjach adwentowych uczestniczyła większy procent wiernych, niż w parafiach na wolności.
Kapelanem Aresztu Śledczego jest ks.Grzegorz Draus który przez 23 lata był naczelnym kapelanem więziennictwa na Ukrainie, pomagając we wprowadzanie tam europejskich standardów posługi duszpasterskiej (dostęp do aresztantów, większy czas wejść kapelanów). Kierownictwa Aresztu Śledczego jest bardzo otwarte na religijna posługę, widząc w niej element resocjalizacji. Każdy z trzech pawilonów ma własną kaplicę, posługi odbywają się również w świetlicach. Dyrektor jednostki, pułkownik Anna Ausz organizuje szkolenie dla licznych wolontariuszy, by mogli prowadzić działalność na korzyść duchową podopiecznych.
Jeden z więźniów wykonał szopkę z chleba, grupa uwięzionych kobiet na warsztatach z kapelanem
ks.Grzegorzem Drausem zrobiła z gliny cztery szopki. Teraz we wszystkich trzech kaplicach jak  też na korytarze znajdują się szopki wykonane przez więźniów.
ks.Grzegorz Draus
Scroll to top
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklam i analiz. View more
Akceptuję