Polska oświata na Łotwie

Od kilku lat ustabilizowała się sytuacja polskiej oświaty na Łotwie.

Bazą jej jest sieć placówek  państwowych wspomaganych przez R.P. Są to: Gimnazjum Polskie im. Ity Kozakiewicz w Rydze, Gimnazjum Polskie im. Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu, Gimnazjum Polskie im. Stefana Batorego w Rzeżycy, Polska Szkoła im. Hrabiów Platerów w Krasławiu, Państwowe Przedszkole Polskie im. Jana Platera-Gajewskiego nr 29 w Dyneburgu. Gimnazja noszą tradycyjną przedwojenna nazwę, lecz są to w istocie 12-letnie średnie szkoły kończące się egzaminami maturalnymi. Niższe klasy maja więcej lekcji w języku polskim, gdyż znaczna większość dzieci pochodzi z rodzin, w których ten język nie jest w powszechnym użyciu. Wielu jest też uczniów o jednoznacznie określonej nie-polskiej narodowości, gdyż szkoły te mają wysoki poziom i garną się do nich różne nacje. Równocześnie część dzieci z rodzin o polskich korzeniach uczy się w szkołach łotewskich lub rosyjskich, a także w szkole katolickiej Diecezji Agłońsko-Rzeżyckiej w Rzeżycy. Jeśli chodzi o kompetencje językowe to absolwent polskich placówek zna bardzo dobrze co najmniej trzy języki: łotewski, polski i zachodnioeuropejski (do wyboru). Wielu z nich, korzystając z uregulowań europejskich, wybiera studia w Polsce lub w innych krajach zachodnich.

Kształcenie i wychowanie w polskich placówkach oświatowych obejmuje też zaszczepianie polskich tradycji kulturalnych-ludowych i współczesnych. Ma miejsce nauka tańca od poloneza począwszy a na oberkach i krakowiakach skończywszy. Hymniczny charakter ma pieśń Polskie kwiaty. Wielu absolwentów tych szkół zasila potem lokalne zespoły: „Kropelki” w Krasławie, „Rosę” „Strumień” i „Rodacy” w Jakubowie, „Bursztynki” w Lipawie, „Jutrzenkę” w Rzeżycy, „Polonez” w Rydze, „Promień” i „Kukułeczka” w Dyneburgu, „Stokrotki” w Mitawie.

W celu doskonalenia języka ojców organizowane są co roku Dyktanda Polskie, podczas których uczniowie popisują się znajomością leksyki, gramatyki i ortografii. Dyktanda te organizuje Uniwersytet w Białymstoku. W 2019 roku odbyło się dziesiąte Dyktando.

Jeszcze kilkanaście lat temu istniała polska szkoła w Jakubowie, lecz niedostateczna pomoc ze strony Polski spowodowała jej likwidację. Pozostała tylko fakultatywna nauka języka polskiego w miejscowych szkołach łotewskich.

Ważną rolę w kultywowaniu polskości odgrywają parafie rzymskokatolickie, w których odprawiania się nabożeństwa w języku polskim na przemian z nabożeństwami w języku łotewskim, a sporadycznie także rosyjskim. Stałą pracę polonizacyjną prowadzą oddziały terenowe Związku Polaków na Łotwie.

Stefan Pastuszewski

Scroll to top
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklam i analiz. View more
Akceptuję