Międzynarodowa Kampania na rzecz Zniesienia Broni Jądrowej (ICAN) wielokrotnie ostrzegała, że ​​zagrożenie bronią jądrową stwarza bardzo niebezpieczne poczucie niepewności co do jej możliwego użycia. Pod koniec lutego w pierwszą rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę, CAN ostrzegła, że im dłużej będzie trwała wojna na Ukrainie, tym większe będzie ryzyko rosyjskiego ataku nuklearnego. Krótko po tej wypowiedzi ICAN, Władymir Putin powiedział, że Rosja jednostronnie zawiesza swój udział w Traktacie New START, ostatnim zachowanym pakcie o kontroli zbrojeń jądrowych ze Stanami Zjednoczonymi.

Red.